نویسنده = علی تسلیمی
تعداد مقالات: 2
1. ساختار افسانه‌گردانی در شعر آزاد نیما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1399

علی تسلیمی


2. خوانش شعر «مرگ ناصری» از منظر آرای لکان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 93-115

نرگس مرادی؛ علی تسلیمی؛ محمدعلی خزانه دارلو