نویسنده = طاهره رضایی
تعداد مقالات: 1
1. زبان روایت در رمان‌های رئالیسم جادویی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 155-176

محسن حنیف؛ طاهره رضایی