نویسنده = ������������ ����������
زبان روایت در رمان‌های رئالیسم جادویی

دوره 1، شماره 2، مهر 1395، صفحه 155-176

محسن حنیف؛ طاهره رضایی