نویسنده = محمد علی زهرازاده
تعداد مقالات: 1
1. نقد فرهنگی رمان مدیر مدرسه جلال آل احمد از منظر گفتمان و نظریه قدرت میشل فوکو

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 71-94

احمد ملایی؛ محمد علی محمودی؛ محمد علی زهرازاده