نویسنده = ������������������ ��������������
نقد فرهنگی رمان مدیر مدرسه جلال آل احمد از منظر گفتمان و نظریه قدرت میشل فوکو

دوره 2، شماره 2، دی 1396، صفحه 71-94

10.22124/naqd.2018.2805

احمد ملایی؛ محمد علی محمودی؛ محمد علی زهرازاده