نویسنده = ���������� ������������ ����������
نقد «زیبایی‌شناسی منفی» در رمان آذر، شهدخت، پرویز و دیگران

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 99-118

10.22124/naqd.2022.17063.2045

الناز خجسته زنوزی؛ محبوبه مباشری