نویسنده = ������������ ��������
بررسی هویت، قدرت و دانش در سه ‌بَرخوانی بهرام بیضایی

دوره 2، شماره 2، دی 1396، صفحه 39-69

10.22124/naqd.2018.2806

رضا ترنیان؛ حسین خسروی؛ احمد ابومحبوب