نویسنده = ������������������ ��������
کارناوال‌گرایی در دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 55-80

10.22124/naqd.2020.15444.1918

فاطمه جمشیدی شال؛ محمد پارسانسب


تحلیل هویت اجتماعی‌ مانلی ‌نیما براساس تحلیل انتقادی‌ گفتمان

دوره 4، شماره 2، مهر 1398، صفحه 51-74

10.22124/naqd.2019.11221.1558

محمد پارسانسب؛ محمد شادروی منش؛ حافظ صادق پور