نویسنده = ������������ �������� ��������
فرآیند تبدیل ژانر تاریخی به حماسه مذهبی (مطالعه موردی: مختارنامه)

دوره 3، شماره 2، مهر 1397، صفحه 75-98

10.22124/naqd.2019.10315.1446

رویا رستگار؛ سید مهدی زرقانی؛ محمد جعفر یاحقی