نویسنده = ���������� ���������� ������������
نظریه افتراق زنان و تحلیل آن در رمان هرس نوشته نسیم مرعشی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 123-142

10.22124/naqd.2020.12199.1623

تهمینه شجاعت زاده؛ نرگس اسکویی؛ آرش مشفقی