نویسنده = ������������ �������� ����������
کارناوال‌گرایی در دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 55-80

10.22124/naqd.2020.15444.1918

فاطمه جمشیدی شال؛ محمد پارسانسب