کلیدواژه‌ها = اندیشه سیاسی ایرانشهری
تعداد مقالات: 1
1. موضع مؤلف پنهان حکایت‌های کلیله و دمنه: برساخت توزیع فضا

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 53-84

پارسا یعقوبی جنبه سرائی