کلیدواژه‌ها = سوژه
تعداد مقالات: 4
1. بررسی سوژه مدرن در بوف کور صادق هدایت و ملکوت بهرام صادقی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-25

محمدمهدی ابراهیمی فخاری؛ مریم شریف نسب


2. داستان پسامدرن فارسی و «سوژۀ» زنانه

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-28

بهزاد برکت


3. سوژه زندگینامه خودنوشت از منظر پست مدرنیسم

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 95-119

مریم قائمی؛ فرزان سجودی