کلیدواژه‌ها = گفتمان انتقادی
تعداد مقالات: 2
1. نگاهی انتقادی به گفتمان‌های قدرت و جنسیت در داستان کوتاه «شازدهخانم» نوشته‌ شیوا ارسطویی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 141-158

آزاده نجفیان؛ سعید حسامپور؛ فریده پورگیو


2. تحلیل «ببرها در روز دهم» بر اساس رویکرد گفتمان انتقادی فرکلاف

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 119-137

سید اسماعیل اجداد