کلیدواژه‌ها = زکریا تامر
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل «ببرها در روز دهم» بر اساس رویکرد گفتمان انتقادی فرکلاف

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 119-137

سید اسماعیل اجداد