کلیدواژه‌ها = ساختگرایی تکوینی
تعداد مقالات: 1
1. نقد کاربست ساختگرایی تکوینی گلدمن بر رمان‌های فارسی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 5-19

نرجس افشاری؛ محمد پارسا نسب؛ حمید عبداللهیان؛ حبیب الله عباسی