کلیدواژه‌ها = نقد ادبی
تعداد مقالات: 2
2. تقابل کانتی- هگلی در نقد و نظریه‌های داستان و رمان در ایران (1312- 1348)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 31-56

فرامرز خجسته؛ مصطفی صدیقی؛ یاسر فراشاهی نژاد