کلیدواژه‌ها = گفتمان
تعداد مقالات: 5
1. صداهای خاموش در کشمکش‏های گفتمانی سدۀ هفتم از دید سعدی در گلستان.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1399

سعیده قاسمی؛ محمدحسن حسن زاده نیری؛ نعمت الله ایرانزاده


3. سوژه زندگینامه خودنوشت از منظر پست مدرنیسم

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 95-119

مریم قائمی؛ فرزان سجودی


4. بررسی ارتباط مرگ با کلام و گفتمان پسامرگی در پست‌مدرنیسم در روایت‌های داستانی محمدرضا کاتب

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 57-78

هدی پژهان؛ محمدعلی محمودی؛ محمدعلی زهرازاده