کلیدواژه‌ها = هویت
خوانش لکانی رمان عامه پسند پریچهر

دوره 3، شماره 2، مهر 1397، صفحه 121-141

10.22124/naqd.2019.10664.1479

فاطمه نسا صابری؛ مصطفی صدیقی؛ فرامرز خجسته


سوژه زندگینامه خودنوشت از منظر پست مدرنیسم

دوره 3، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 95-119

10.22124/naqd.2019.3275

مریم قائمی؛ فرزان سجودی


بررسی هویت، قدرت و دانش در سه ‌بَرخوانی بهرام بیضایی

دوره 2، شماره 2، دی 1396، صفحه 39-69

10.22124/naqd.2018.2806

رضا ترنیان؛ حسین خسروی؛ احمد ابومحبوب