کلیدواژه‌ها = هویت
تعداد مقالات: 3
1. خوانش لکانی رمان عامه پسند پریچهر

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 121-141

فاطمه نسا صابری؛ مصطفی صدیقی؛ فرامرز خجسته


2. سوژه زندگینامه خودنوشت از منظر پست مدرنیسم

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 95-119

مریم قائمی؛ فرزان سجودی


3. بررسی هویت، قدرت و دانش در سه ‌بَرخوانی بهرام بیضایی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 39-69

رضا ترنیان؛ حسین خسروی؛ احمد ابومحبوب