تعداد مقالات: 68
1. سخن آغازین

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-7


3. تقابل کانتی- هگلی در نقد و نظریه‌های داستان و رمان در ایران (1312- 1348)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 31-56

فرامرز خجسته؛ مصطفی صدیقی؛ یاسر فراشاهی نژاد


6. نقد کاربست ساختگرایی تکوینی گلدمن بر رمان‌های فارسی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 5-19

نرجس افشاری؛ محمد پارسا نسب؛ حمید عبداللهیان؛ حبیب الله عباسی


7. داستان پسامدرن فارسی و «سوژۀ» زنانه

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-28

بهزاد برکت


8. تحلیل انتقادی آرای الیاده در باب تفکیک امر قدسی از غیرقدسی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 5-22

مسعود آلگونه جونقانی


9. بررسی سوژة مدرن در بوف کور صادق هدایت و ملکوت بهرام صادقی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-30

محمدمهدی ابراهیمی فخاری؛ مریم شریف نسب


10. صادق چوبک و دلهره‌های هستی (خوانش رمان سنگ صبور برمبنای نظریۀ روان‌کاوی اگزیستانسیال)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1398

منصوره تدینی


12. بررسی ارتباط مرگ با کلام و گفتمان پسامرگی در پست‌مدرنیسم در روایت‌های داستانی محمدرضا کاتب

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 57-78

هدی پژهان؛ محمدعلی محمودی؛ محمدعلی زهرازاده


14. بازتولید مناسبات سلطه در رمان شوهرآهوخانم

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 17-38

فرامرز خجسته؛ جعفر فسائی


15. دوره ‏بندی شعر معاصر تاجیک: از روشنگری تا استقلال (1870-2015م)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 21-45

ابراهیم خدایار


17. مجالس‌النفایس نقطه عطفی در معاصرنویسی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 23-46

سعید رادفر؛ محمود فتوحی رودمعجنی


18. تکنولوژی انضباطی و بدن برساخته در داستان‌های مدرسه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-30

حسین حیدری؛ حسین حیدری؛ نگین بی نظیر


19. انسان خود شکوفا؛بررسی تطبیقی شخصیت درپیر چنگی سروده مولانا و شعبده‌ باز نتردام نوشته آناتول فرانس بر اساس الگوی روانشناسی آبراهام مزلو

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1398

صفورا ترک لادانی؛ مریم حقی


20. اومبرتو اکو و بنیان نشانه‌شناختی تأویل

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 23-47

مسعود آلگونه جونقانی


21. بررسی روایت‌های پسامدرن در داستان‌نویسی برای کودکان و نوجوانان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 79-104

عمران صادقی؛ بیژن ظهیری ناو


22. موضع مؤلف پنهان حکایت‌های کلیله و دمنه: برساخت توزیع فضا

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 53-84

پارسا یعقوبی جنبه سرائی


23. بررسی هویت، قدرت و دانش در سه ‌بَرخوانی بهرام بیضایی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 39-69

رضا ترنیان؛ حسین خسروی؛ احمد ابومحبوب


24. بازتاب شرایط جنگ سرد در رمان پاورقی «من جاسوس شوروی در ایران بودم»

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 47-68

عبدالرسول شاکری