اومبرتو اکو و بنیان نشانه‌شناختی تأویل

دوره 1، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 23-47

مسعود آلگونه جونقانی


بررسی هویت، قدرت و دانش در سه ‌بَرخوانی بهرام بیضایی

دوره 2، شماره 2، دی 1396، صفحه 39-69

10.22124/naqd.2018.2806

رضا ترنیان؛ حسین خسروی؛ احمد ابومحبوب


نگاهی به سطوح شناختی در مکتب نیترا

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 49-70

10.22124/naqd.2020.13868.1785

فاطمه تقی نژاد رودبنه؛ فیروز فاضلی؛ محمود رنجبر


تحلیل هویت اجتماعی‌ مانلی ‌نیما براساس تحلیل انتقادی‌ گفتمان

دوره 4، شماره 2، مهر 1398، صفحه 51-74

10.22124/naqd.2019.11221.1558

محمد پارسانسب؛ محمد شادروی منش؛ حافظ صادق پور


کارناوال‌گرایی در دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 55-80

10.22124/naqd.2020.15444.1918

فاطمه جمشیدی شال؛ محمد پارسانسب


تحلیل رمزگان شناسی داستان شیر و گاو در کلیله‌و‌دمنه نصرالله منشی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 55-77

10.22124/naqd.2022.19705.2220

مریم حبیبیان؛ مرتضی محسنی؛ غلامرضا پیروز؛ حسین حسن پور آلاشتی


بررسی روایت‌های پسامدرن در داستان‌نویسی برای کودکان و نوجوانان

دوره 1، شماره 2، مهر 1395، صفحه 79-104

عمران صادقی؛ بیژن ظهیری ناو


برابر خوانی هایدن وایت و گرین بلات در خوانش متون سیاسی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 49-74

مهدی نجف زاده؛ سید مرتضی حافظی


نقد فرهنگی رمان مدیر مدرسه جلال آل احمد از منظر گفتمان و نظریه قدرت میشل فوکو

دوره 2، شماره 2، دی 1396، صفحه 71-94

10.22124/naqd.2018.2805

احمد ملایی؛ محمد علی محمودی؛ محمد علی زهرازاده


پایه‌های گزیده‌خوانی از داستان

دوره 4، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 71-94

10.22124/naqd.2019.10839.1496

حسین صافی پیرلوجه


بررسی و تحلیل اندیشه‌های سوسیالیستی در شعر دو شاعرحزبی فارسی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 71-93

10.22124/naqd.2020.13178.1723

منوچهر جوکار؛ پروین گلی زاده؛ فاطمه روان


فرآیند تبدیل ژانر تاریخی به حماسه مذهبی (مطالعه موردی: مختارنامه)

دوره 3، شماره 2، مهر 1397، صفحه 75-98

10.22124/naqd.2019.10315.1446

رویا رستگار؛ سید مهدی زرقانی؛ محمد جعفر یاحقی


تاریخ مفهومی؛ آشکارسازی نزاع‌های ایدئولوژیک و فهم معنای نوین از متن

دوره 5، شماره 2، مهر 1399، صفحه 75-96

10.22124/naqd.2020.14256.1815

محدثه جزائی؛ سیدمحمد علی تقوی؛ سیدحسین اطهری؛ مهدی نجف زاده


خوانش و تحلیل لاکانی حکایت «شهریار و برادرش شاهزمان»

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 75-98

10.22124/naqd.2020.14317.1821

عباس براری جیرندهی؛ علی صفایی سنگری؛ علیرضا نیکویی


بررسی رمان شازده‌احتجاب براساس نظریه آلوده‌انگاری کریستوا

دوره 7، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 79-101

10.22124/naqd.2022.21300.2316

فاطمه صادقی نقدعلی علیا؛ رقیه بهادری