ادراک خانه در رمان چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم؛ برمبنای نظریۀ پدیدارشناسی ادراک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1402

10.22124/naqd.2023.24643.2467

سمانه رفاهی؛ نعمت‌الله ایران‌زاده


مراقبت زنانه و ملاحظات زیست محیطی در شعر «دلم برای باغچه می‌سوزد»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1402

10.22124/naqd.2023.24667.2468

زهرا پارساپور


مکانمندی و استیلای مکان بر شخصیّت های روایی در «عزاداران بَیَل»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

10.22124/naqd.2023.24842.2472

بهناز علی پور کسکری


فَصاحت و عمود الشعر نظریه‌هایی در برابر دگرگونی زبان و فرهنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

10.22124/naqd.2023.25077.2488

محمود فتوحی رودمعجنی