نمایه نویسندگان

آ

 • آقاپور، فرزانه بازنمایی مهاجرت در رمان نوجوان ایران: تجربه مهاجرت، درآستانگی و موقعیت حاشیه‌ای [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 233-257]
 • آلگونه جونقانی، مسعود موضوع محاکات به مثابه اُبژه هنر [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 159-182]

ا

 • اسلامی، شهلا پیامدهای منطق حاکم بر تکوین میلِ درون‌ماندگار در فلسفه‌ ادبیاتِ ژیل دلوز [دوره 7، شماره 2، 1401]

ب

 • بیات، حسین ظرفیّت‌های زبانی ما-راوی: ملاحظات کاربرد ضمیر اوَل شخص جمع در روایتگری [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 147-171]
 • برکت، بهزاد "شعریت" و آفاق آن در داستان: خوانش فرهنگی "شرق بنفشه" [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 91-114]
 • بهادری، رقیه بررسی رمان شازده‌احتجاب براساس نظریه آلوده‌انگاری کریستوا [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 79-101]
 • بهره ور، مجید بازخوانی گفتمانی مبحث «انقلاب ادبی» در ایران [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 207-232]

پ

 • پیروز، غلامرضا تحلیل رمزگان شناسی داستان شیر و گاو در کلیله‌و‌دمنه نصرالله منشی [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 55-77]
 • پورقریب، بهزاد نقد داستان دورنمای کاسل‌راک اثر آلیس‌مونرو و رازی در کوچه‌ها اثر فریبا وفی بر مبنای روایت‌شناسی جنسیتی و گفتمان قدرت از منظر جودیت باتلر [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 173-188]

ت

 • توکلی دارستانی، حامد نظریه ادبی و نسبت آن با فلسفه قاره‌ای (با تأکید بر نظریه‌های خواننده‌محور) [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 213-242]

ج

 • جاویدشاد، مهدی بحران رشد شخصیت در «درخت گلابی» نوشته گلی ترقی [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 183-206]
 • جلیل پیران، فرشاد بازخوانی گفتمانی مبحث «انقلاب ادبی» در ایران [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 207-232]

ح

 • حیات داوودی، فاطمه نقد و تحلیل بوم‌گرایی رمان کلیدر با نگاهی به هویّت اکولوژیکی شخصیّت‌ها در تأثیرپذیری از گفتمان قدرت [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 65-89]
 • حبیبیان، مریم تحلیل رمزگان شناسی داستان شیر و گاو در کلیله‌و‌دمنه نصرالله منشی [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 55-77]
 • حسن پور آلاشتی، حسین تحلیل رمزگان شناسی داستان شیر و گاو در کلیله‌و‌دمنه نصرالله منشی [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 55-77]
 • حسن زاده نیری، محمدحسن نقد و تحلیل بوم‌گرایی رمان کلیدر با نگاهی به هویّت اکولوژیکی شخصیّت‌ها در تأثیرپذیری از گفتمان قدرت [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 65-89]

خ

 • خبازی کناری، مهدی متن شناسی: ساختارزدایی دریدا از شناخت شناسی [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 243-258]
 • خزانه دارلو، محمدعلی بررسی روایی و نقد ژانری نفثه‌المصدور [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 115-146]
 • خوش سرور، سحر بحران رشد شخصیت در «درخت گلابی» نوشته گلی ترقی [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 183-206]

ر

 • رامین نیا، مریم قلمروزدایی و قلمروگرایی در شعر معاصر: منظری دلوزی [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 259-282]
 • رجبی، زهرا بررسی و تحلیل «نام‌دهی» در اشعار سیداشرف‌الدین گیلانی (بر اساس الگوی بازنمایی کارگزاران اجتماعی ون‌لیوون) [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 29-54]

ز

 • زنجانبر، امیر حسین مقایسۀ کتاب‌های تصویری «درخت بخشنده» و «دنیا بدون درخت»: با رویکرد بوم‌گرا [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 5-40]

ش

 • شیدا، مجتبی پیامدهای منطق حاکم بر تکوین میلِ درون‌ماندگار در فلسفه‌ ادبیاتِ ژیل دلوز [دوره 7، شماره 2، 1401]
 • شهبازی، نسترن ظرفیّت‌های زبانی ما-راوی: ملاحظات کاربرد ضمیر اوَل شخص جمع در روایتگری [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 147-171]

ص

ع

 • عرب مفرد، علی نقد داستان دورنمای کاسل‌راک اثر آلیس‌مونرو و رازی در کوچه‌ها اثر فریبا وفی بر مبنای روایت‌شناسی جنسیتی و گفتمان قدرت از منظر جودیت باتلر [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 173-188]
 • علیا، مسعود تحلیل کرونوتوپ خانه در رمان چراغ ها را من خاموش می کنم اثر زویا پیرزاد [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 5-27]

غ

 • غیوری، معصومه بررسی روایی و نقد ژانری نفثه‌المصدور [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 115-146]

ق

 • قاسمی پور، قدرت نظریه ادبی و نسبت آن با فلسفه قاره‌ای (با تأکید بر نظریه‌های خواننده‌محور) [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 213-242]

ک

 • کاظمی بلترک، مهتاب نقد داستان دورنمای کاسل‌راک اثر آلیس‌مونرو و رازی در کوچه‌ها اثر فریبا وفی بر مبنای روایت‌شناسی جنسیتی و گفتمان قدرت از منظر جودیت باتلر [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 173-188]
 • کنعانی، ابراهیم از نظام نشانه ای تا نظام ابژه ای در شازده احتجاب گلشیری [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 41-64]

ل

 • لطیف‌نژاد رودسری، فرّخ تأثیر جهان‌ اشاری در تشخیص جهان‌ معرفتی شعر «دوری و ...» اثر باباچاهی بر پایۀ نظریۀ بوطیقای شناختی جهان‌های متن پل ورث [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 259-286]

م

 • میاحی، الهام تحلیل کرونوتوپ خانه در رمان چراغ ها را من خاموش می کنم اثر زویا پیرزاد [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 5-27]
 • محسنی، مرتضی تحلیل رمزگان شناسی داستان شیر و گاو در کلیله‌و‌دمنه نصرالله منشی [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 55-77]
 • میرهاشمی، طاهره بررسی و تحلیل «نام‌دهی» در اشعار سیداشرف‌الدین گیلانی (بر اساس الگوی بازنمایی کارگزاران اجتماعی ون‌لیوون) [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 29-54]
 • مصطفوی، شمس الملوک پیامدهای منطق حاکم بر تکوین میلِ درون‌ماندگار در فلسفه‌ ادبیاتِ ژیل دلوز [دوره 7، شماره 2، 1401]
 • مظاهری هدشی، الهه نقد جامعه‌شناسانۀ شخصیت‌های زن در رمان‌های سیمین دانشور براساس نظریۀ انواع سرمایۀ پیر بوردیو [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 287-316]
 • موسوی، مصطفی بررسی دو استعاره کلی «راه» و «شاه» در تذکره الاولیاء و اسرارالتوحید بر اساس دیدگاه‌های هانس بلومنبرگ [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 103-136]
 • مولودی، فواد «فرم» رمان و ساخت اجتماعیِ آگاهی تأملی لوکاچی در کریستین و کید گلشیری [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 137-158]

ن

 • نیک منش، مهدی نقد جامعه‌شناسانۀ شخصیت‌های زن در رمان‌های سیمین دانشور براساس نظریۀ انواع سرمایۀ پیر بوردیو [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 287-316]
 • نیکویی، علیرضا نظریه ادبی و نسبت آن با فلسفه قاره‌ای (با تأکید بر نظریه‌های خواننده‌محور) [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 213-242]
 • نوریان، فائزه بررسی دو استعاره کلی «راه» و «شاه» در تذکره الاولیاء و اسرارالتوحید بر اساس دیدگاه‌های هانس بلومنبرگ [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 103-136]

و

 • وسمه‌گر، سید رضا «تئوری» و «داستان» به‌مثابه دو فرم زبانی بنیادین برای تاریخ‌نویسی؛ نگاهی پدیدارشناسانه-اگزیستانسیالیستی [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 283-305]

ه

 • هدایتی، محمد «فرم» رمان و ساخت اجتماعیِ آگاهی تأملی لوکاچی در کریستین و کید گلشیری [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 137-158]