داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
بهروز اتونی عضو هیات علمی
معصومه ارجمندی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
فرهنگ ارشاد شهید چمران اهواز
داود اسپرهم عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
فرزانه آقاپور هیات علمی دانشگاه گیلان
مسعود آلگونه جونقانی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
سیروس امیری دانشگاه کردستان
عیسی امن‌خانی دانشگاه گلستان
مرتضی بابک معین
فرزاد بالو دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران
محسن بتلاب اکبرآبادی
بهزاد برکت
نگین بی نظیر
شاپور بهیان دانشگاه آزاد واحد مبارکه
مجید بهره ور هیئت علمی دانشگاه یاسوج
فرزاد بوبانی دانشگاه گیلان
امیر بوذری فردوسی مشهد
محمد پارسانسب عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
غلامرضا پیروز
هدی پژهان ندارم
داوود پورمظفری شهیدچمران اهواز
علی تسلیمی استاد دانشگاه
فاطمه تسلیم جهرمی استادیار دانشگاه جهرم
مریم جلالی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
عاطفه جمالی دانشگاه هرمزگان
رضا چراغی
رضا چهرقانی دانشگاه بین المللی قزوین
زهرا حیاتی استادیار پژوهشکده ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مریم حیدری استادیار دانشگاه پیام نور
ابوالفضل حری گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، دانشگاه اراک
مریم حسینی
سید محسن حسینی مؤخر دانشگاه بین المللی امام خمینی،عضو هیات علمی
محسن حنیف عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
لیلا خان جانی پژوهشی زبان و ادبیات روسی دانشگاه گیلان
عباس خائفی
مهدی خبازی کناری دانشگاه مازندران
فرامرز خجسته گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه هرمزگان. بندرعباس
ابراهیم خدایار زبان و ادبیات فارسی دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس تهران،
علی خزاعی فر هیات علمی
محمدعلی خزانه دارلو
مریم درپر استادیار دانشگاه کوثر
مصطفی دشتی آهنگر دانشگاه ولایت
حسن ذوالفقاری
محمد راغب
مریم رامین نیا استادیار زبان و ادبیات فارسی
فرهاد رجبی هیات علمی دانشگاه گیلان - گروه ادبیات عرب
محمود رحیمی دانش آموختهٔ ادبیّات فارسی/ دانشگاه سمنان
مهدی رحیمی دانشگاه حکیم سبزواری
احمد رضایی جمکرانی
محمود رضایی دشت ارژنه دانشگاه شیراز
قدسیه رضوانیان هیات علمی
محمود رنجبر استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان
سید مهدی زرقانی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
ناصرقلی سارلی دانشگاه خوارزمی
رضا ستاری دانشگاه مازندران. بابلسر
بهروز سلطانی دانشگاه گیلان
رضا سمیع زاده دانشگاه بین‌المللی قزوین
منصور شعبانی دانشیار زبانشناسی همگانی دانشگاه گیلان
حمیدرضا شعیری استاد رشته زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تربیت مدرس
لیلا صادقی دانشگاه سوره
رضا صادقی شهپر دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
حسین صافی پیرلوجه
مریم صالحی نیا دانشگاه فردوسی مشهد
مصطفی صدیقی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.
محمد‌امین صراحی دانشگاه گیلان
علی صفایی استاد دانشگاه
قدرت الله طاهری دانشگاه شهید بهشتی
حمید عبداللهیان گروه ادبیات فارسی دانشگاه اراک
پارسا یعقوبی جنبه سرایی عضو هییت علمی دانشگاه کردستان
داوود عمارتی مقدم
محمدرضا غلامی علوم اجتماعی دانشگاه گیلان
معصومه غیوری
علیرضا فرحبخش عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
سهیلا فرهنگی عضو هیئت علمی/دانشگاه پیام نور
قدرت قاسمی پور دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدعلی قاسم زاده عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
فرزاد قائمی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
فاطمه کاسی
فرزاد کریمی ندارم
آبتین گلکار
تیمور مالمیر دانشگاه کردستان
علیرضا محمدی کله سر عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد
سیدمصطفی مختاباد دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده هنر و معماری
همایون مرادخانی عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
شایسته سادات موسوی عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان
امیرسعید مولودی دانشگاه شیراز
فواد مولودی سازمان سمت
امیرعلی نجومیان
علی نصرتی سیاهمزگی مدرس دانشگاه فرهنگیان گیلان
مهدی نیکمنش
علیرضا نیکویی عضو گروه زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه گیلان
ناصر نیکوبخت هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
محمد کاظم یوسف پور