تماس با ما

با توجه به این که نویسندگان محترم می توانند فرایند بررسی مقاله را در صفحه شخصی خود ملاحظه نمایند و تا زمانی که فرایند بررسی مقاله به پایان نرسیده امکان پاسخ گویی وجود ندارد خواهشمندیم در صورت ضرورت جهت پیگیری وضعیت مقاله خود، صرفاً از طریق ایمیل نشریه به شرح زیر اقدام فرمایید و از تماس تلفنی اجتناب فرمایید.

 *************

آدرس الکترونیکی:   naqd@guilan.ac.ir       و   naqd1395@yahoo.com 

آدرس پستی: رشت، بزرگراه خلیج فارس، (کیلومتر 5 جاده رشت- تهران)، مجتمع دانشگاه گیلان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، صندوق پستی: 3988-41635

*************


CAPTCHA Image