درباره نشریه

مجله نقد و نظریه ادبی  براساس مجوز شمارۀ  9/2602  تایید شده مرحله دوم مورخ 1394/9/14 وزارت فرهنگ و  ارشاد اسلامی، و به استناد نامۀ شمارۀ   3/18/60538 مورخ  1396/3/24 مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با صاحب امتیازی دانشگاه گیلان، از شماره اول (بهار و تابستان 1395) موفق به دریافت رتبه علمی- پژوهشی گردید. قابل ذکر است این نشریه تفکیک شده از مجله ادب پژوهی سابق (https://adab.guilan.ac.ir) می‌باشد.

 

نشریه نقد و نظریه ادبی با «انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی» همکاری می نماید.

 

 

این مجله در پایگاه های زیر نمایه می‌شود:

 1- پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC.  م  (https://ecc.isc.ac/showJournal/27526)

 2-بانک اطلاعات نشریات کشور (مگیران)  (https://www.magiran.com/magazine/7472)

 3-پرتال نشریات علمی کشور  (https://journals.msrt.ir/home/detail/10818/)

 4-پایگاه مجلات تخصصی نور (نورمگز)  (https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1662)

 5-پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی  SID  (https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=8509)

 6-مرکز منطقه­ ای اطلاع­ رسانی علوم و فناوریRICEST  (https://ricest.ac.ir/)

 7-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کشور    (http://ensani.ir/fa/article/journal/1224/%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C)

 

اطلاعات مجله نقد و نظریه ادبی

عنوان مجله

نقد و نظریه ادبی

شاپا

7387-7476

درجه

درجه علمی مورد تأیید کمیسیون نشریات وزارت علوم ISC

حوزه موضوعی

نقد روشمند و انضمامی آثار و متون قدیم و جدید در حوزه  اختصاصاً ادبیات و متون فارسی

زبان انتشار

مقاله کامل: فارسی                چکیده مبسوط: انگلیسی

سال شروع انتشار

بهار  1395

شمارگان سالانه

دوفصلنامه

سردبیر

دکتر احمد رضی (استاد زبان و ادبیات فارسی)

مدیر مسئول

دکتر علیرضا نیکوئی (دانشیار زبان و ادبیات فارسی)

محل انتشار

ایران - رشت

نوع انتشار

چاپی - الکترونیکی

ناشر

دانشگاه گیلان

نوع داوری

بسته، حداقل دو داور

وب سایت

  https://naqd.guilan.ac.ir

محور دسترسی آزاد

CC-By    

نرم افزارهای مشابه یاب

همیاب سیناوب همانندجوی ایرانداک

هزینه داوری و چاپ

400 هزار تومان  (آیین‎نامه دریافت هزینه وزارت علوم)