درباره نشریه

مجله نقد و نظریه ادبی  براساس مجوز شمارۀ  9/2602  تایید شده مرحله دوم مورخ 1394/9/14 وزارت فرهنگ و  ارشاد اسلامی، و به استناد نامۀ شمارۀ   3/18/60538 مورخ  1396/3/24 مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با صاحب امتیازی دانشگاه گیلان، از شماره اول (بهار و تابستان 1395) موفق به دریافت رتبه علمی- پژوهشی گردید. قابل ذکر است این نشریه تفکیک شده از مجله ادب پژوهی سابق (https://adab.guilan.ac.ir) می‌باشد.

 

نشریه نقد و نظریه ادبی با «انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی» همکاری می نماید.

 

 

اطلاعات مجله نقد و نظریه ادبی

عنوان مجله

نقد و نظریه ادبی

شاپای چاپی

شاپای الکترونیکی

2476-7387

2820-9826

درجه

درجه علمی مورد تأیید کمیسیون نشریات وزارت علوم ISC

حوزه موضوعی

نقد روشمند و انضمامی آثار و متون قدیم و جدید در حوزه  اختصاصاً ادبیات و متون فارسی

زبان انتشار

مقاله کامل: فارسی                چکیده مبسوط: انگلیسی

سال شروع انتشار

بهار  1395

شمارگان سالانه

دوفصلنامه

سردبیر

دکتر احمد رضی (استاد زبان و ادبیات فارسی)

مدیر مسئول

دکتر علیرضا نیکوئی (دانشیار زبان و ادبیات فارسی)

محل انتشار

ایران - رشت

نوع انتشار

چاپی - الکترونیکی

ناشر

دانشگاه گیلان

نوع داوری

بسته، حداقل دو داور

وب سایت

  https://naqd.guilan.ac.ir

محور دسترسی آزاد

CC-By    

نرم افزارهای مشابه یاب

همیاب سیناوب همانندجوی ایرانداک

هزینه داوری و چاپ

600 هزار تومان  (آیین‎نامه دریافت هزینه وزارت علوم)