درباره نشریه

دو فصلنامه «نقد و نظریه ادبی» توسط دانشگاه گیلان در سال 1395 از نشریه  ادب پژوهی  تفکیک و منتشر گردید و حق چاپ آن برای این دانشگاه محفوظ است. این نشریه از شماره اول (بهار و تابستان 1395) با رتبه علمی - پژوهشی مقالات خود را در محورهای زیر قابل انتشار دانست:

  • پژوهش‌های نو دربارۀ پیشینه‌ها و پشتوانه‌های فلسفی - معرفت شناختی و متدولوژیک نظریه‌های ادبی (روش‏‌شناسی و فلسفۀ انواع نقد و نظریه‌های ادبی).
  • معرفی نظریه‌های ادبی و زمینه‌های پارادایمی و گفتمانی شکل‌گیری آنها و جایگاهشان در شبکۀ نظریه‌ها (فرا نظریه).
  • بررسی انتقادی گفتمان‌های حاکم بر شکل‌گیری و رواج نقد و نظریۀ ادبی (گفتمان‌شناسی).
  • بازنگری اصول موضوعه و کلیشه‌های نقد و نظریه در ایران (فرانقد)
  • تنقیح مبانی و سازوکارهای نقد چندمنظری و میان رشته‌های با تأکید بر مطالعات ادبی در ایران (شناخت مبانی و متدولوژی).
  • آسیب‌شناسی سرنوشت مفاهیم و اصطلاحات نقد و نظریۀ ادبی در ایران (ترمینولوژی).
  • معرفی نمونه‌های برتر نقد عینی و انضمامی متون به قلم نظریه‌پردازان و شارحان نظریه‌ها.
  • معرفی نظریه‌های جدید یا کمتر شناخته شده و بیان قابلیت‌ها و محدودیت‌های کاربرد آن‌ها.
  • بازخوانی متون و مفهوم سازی و تئوریزه کردن داده‌ها و گزاره‌های آنها.
  • نقد روشمند و انضمامی آثار و متون قدیم و جدید (نقد آثار مورد بررسی اختصاصاً در حوزه ادبیات و متون فارسی باشد. مگر آنکه تحلیل آثار غیرایرانی جنبۀ مروری داشته باشد به این معنا که مقاله به بررسی، تحلیل و گزارشی از سیر آراء و نظریات یک یا چند اندیشمند غیرایرانی پرداخت باشد و یا در حوزۀ نقد تطبیقی، آثار غیرایرانی و ایرانی در کنار هم و مقابل‌های، تحلیل شده باشند).

 

نشریه نقد و نظریه ادبی با «انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی» همکاری می نماید.

 

 

اطلاعات مجله نقد و نظریه ادبی

عنوان مجله

نقد و نظریه ادبی

شاپای چاپی

شاپای الکترونیکی

2476-7387

2820-9826

درجه

درجه علمی مورد تأیید کمیسیون نشریات وزارت علوم ISC

حوزه موضوعی

نقد روشمند و انضمامی آثار و متون قدیم و جدید در حوزه  اختصاصاً ادبیات و متون فارسی

زبان انتشار

مقاله کامل: فارسی                چکیده مبسوط: انگلیسی

سال شروع انتشار

بهار  1395

شمارگان سالانه

دوفصلنامه

سردبیر

دکتر احمد رضی (استاد زبان و ادبیات فارسی)

مدیر مسئول

دکتر علیرضا نیکوئی (دانشیار زبان و ادبیات فارسی)

محل انتشار

ایران - رشت

نوع انتشار

چاپی - الکترونیکی

ناشر

دانشگاه گیلان

نوع داوری

بسته، حداقل دو داور

وب سایت

  https://naqd.guilan.ac.ir

محور دسترسی آزاد

CC-By    

نرم افزارهای مشابه یاب

همیاب سیناوب همانندجوی ایرانداک

هزینه داوری و چاپ

600 هزار تومان  (آیین‎نامه دریافت هزینه وزارت علوم)