اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1529
تعداد پذیرش 126

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 14
تعداد مشاهده مقاله 147000
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 33 روز
متوسط زمان داوری 43 روز
درصد پذیرش 8 %