اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1429
تعداد پذیرش 110

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 13
تعداد مشاهده مقاله 127474
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 35 روز
متوسط زمان داوری 45 روز
درصد پذیرش 8 %