فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقاله

 نویسندگان و پژوهشگران محترم، جهت تسریع در امر چرخه مقالات، نیازمند همکاری شما عزیزان در ارسال استاندارد مقاله به مجله می‌باشیم. دقت شما پژوهشگران عزیز در تکمیل همه فرمها و همچنین مطالعه دقیق بخش راهنمای نویسندگان و اصول اخلاقی مجله، باعث تسهیل روند داوری شده و مجله با استاندارد مورد تایید وزارت علوم و سامانه های علم سنجی بین المللی منتشر خواهد شد.

 خواهشمندیم در تکمیل فرایند ارسال مقاله دقت لازم را داشته باشید. همه فرمهای آنلاین و یا فرمهای تعهدی، الزاما باید در سامانه تکمیل و ارسال گردد. در بخش نویسندگان فقط به اطلاعات اسامی نویسندگان بسنده نکنید. مشخصات کامل نویسندگان، و مراکز دانشگاهی به شکل دقیق بر اساس موارد ذکر شدۀ مجله و معادل انگلیسی آن، ایمیل صحیح دانشگاهی و شماره تماس صحیح را به دقت درج نمایید. هر متنی که نویسندگان در بخش اطلاعات نویسندگان درج می نمایند عینا بعد از پذیرش مقاله در صفحه اول مقاله درج خواهد شد. قوانین Cope که مجله متعهد به تبعیت از آن می باشد اجازه تغییر و اصلاح در اسامی و مشخصات نویسندگان را  در مرحله تایید و انتشار مقاله نمیدهد. بنابراین این احتمال وجود دارد به دلیل عدم تکمیل اطلاعات دقیق نویسندگان مقاله از دور داوری خارج و بایگانی گردد. در صورتی‌که مقاله دارای کیفیت علمی بوده و مطابق با اهداف مجله تنظیم شده باشد، توسط سردبیر به دبیر تخصصی یا اعضاء محترم هیئت تحریریه ارسال می‌شود. دبیر/دبیران تخصصی پس از بررسی علمی مقاله، نظر خویش را درخصوص پذیرش یا عدم پذیرش مقاله به سردبیر اعلام خواند کرد و درصورت تایید مقاله، مقاله حداقل برای دو داور ارسال می‌شود. فرایند داوری در مجله به‌صورت دوطرف ناشناس (Double blind) است، بدین‌صورت که نه نام نویسندگان مقاله برای داور مشخص است و نه نام داور برای نویسندگان.

دقت نمایید: مشخصات دانشگاهی شما پس از درج نام و نام خانوادگیتان، عبارت است از:

تحصیلات و رتبه علمی (مانند: دانشجو / دانش آموخته / مربی / استادیار / دانشیار / استاد)

گروه آموزشی یا رشته تخصصی مربوطه (مانند: زبان و ادبیات فارسی / زبان و ادبیات انگلیسی / ...)

دانشکده مربوطه (نام دانشگاه محل تحصیل یا محل تدرسی یا محل کار)  شهر ، کشور.

 

 مراحل ارسال و داوری مقاله به شرح ذیل است.

  • عضویت در سایت مجله و دریافت کد کاربری و رمز عبور و پیگیری مقاله ارسالی از طریق آن
  •  بارگذاری مقاله در سایت و تکمیل تمام فرمهای آنلاین بخصوص نویسندگان و فرمهای پیوست در راهنمای نویسندگان
  • ارسال مقاله مطابق فرایند تعریف شده در سامانه مجله
  •  ارسال موارد احتمالی قابل اصلاح در مقاله برای نویسنده/گان
  • دریافت و اخذ مبالغ هزینه های داوری و چاپ مقاله از طرف مجله
  • دریافت و کنترل مقاله نهایی جهت چاپ در مجله توسط مدیریت مجله و نویسنده/گان  و ادامه داوری تا اخذ نتیجه نهایی 
  • نمایه الکترونیکی و نهایتاً چاپ مقاله و ارسال یک نسخه از آن به هر یک از نویسندگان