اخبار و اعلانات

اعلام نتیجه ارزشیابی وزارت علوم و تحقیقات کشور در سال 1398

نشریه «نقد و نظریه ادبی»  در آخرین ارزیابی علمی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور در سال 1398 حائز رتبه «ب» شد.

مطالعه بیشتر

بررسی مقالات توسط سامانه همانندجو

مقالات ارسالی به نشریه پیش از داوری بوسیله سامانه همانندجو بررسی می‌شوند.

مطالعه بیشتر

اعطای رتبه علمی - پژوهشی از شماره اول (بهار و تابستان 1395) نشریه «نقد و نظریه ادبی» دانشگاه گیلان

   براساس نامة شماره  3/18/60538/ مورخة 1396/3/24 مدیر کل دفتر سیاست­گذاری و برنامه­ ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریه «نقد و نظریه ادبی» با صاحب امتیازی دانشگاه گیلان، از شماره اول (بهار و تابستان 1395) موفق به دریافت رتبه علمی - پژوهشی گردید.

مطالعه بیشتر