از تربیت (Erziehung) به فرهنگ (Bildung) در تجربه‌ی مدرنیته نزد صادق هدایت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 دانشیار جامعه‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

مدرنیسم فرهنگی صادق هدایت به تکوین سوژگی‌ای فرهیختار می‌انجامد که می‌توان گفت، مایه‌ی جامعه‌شناسی تاریخیِ تجربه‌ی مدرنیته در ایران است. با رجوع به تجربه‌ی ادبی هدایت به تفاوت مفهومی بین Bildung و Erziehung پی می‌بریم، به اینکه Bildung نزد او از مواجهه‌ی انتقادی با ایدئولوژی شکل می‌گیرد و Erziehung نیز برای او نوعی باریک‌اندیشی انتقادی‌ست که از خلال درگیری با «دیگری» به فرهیختگی می‌رسد. ناکارکردنِ پارادایم حسانیِ مدرنیته‌ی ایرانی اما کنشی‌ست اجتماعی که تنها با کُدگشاییِ زمان آن ممکن است – و از این روست که فرم روایی بوف کور چنین آشفته می‌شود. اگر می‌خواهیم از تجربه‌ی مدرنیته‌ی هدایت بگوییم و این معنی را در بوف کور بیابیم، راهی نیست غیر از جُستنِ واقعیّت‌پذیریِ «جُز-من» و «دیگری» در این رمان. هدایت در بوف کور با تعلیق بازنماییِ ایدئولوژی‌ها و قالب‌گونه‌های ذهنی، به تصویرپردازی واقعیتی می‌نشیند که در محاق رفته است. و روشی که به فراخورِ این دقیقه پیش می‌رود، باری، منظومه است. در بوف کور تربیتِ کوچگرانه از پیِ توجه به مکان‌ها شکل می‌گیرد، از مواجهه‌ی واپس‌نگرانه با خاطره‌ها، و نیروهای پویایی که قادرند تغییراتی در توسعه‌ی سوبژکتیویته ایجاد کنند. بوف کور شرح ساختمندِ بی‌نظمیِ تجربه‌ی مدرن در ایران است؛ نقشه‌ی راهِ دگرستانی که به هند می‌رسد، «دیگری»ای که می‌توان گفت در جوف «خود»ی حضور دارد – در مقام یک وعده.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

From Erziehung to Bildung in the experience of modernity by Sadeq Hedayat

نویسندگان [English]

  • Hadi Qolipur 1
  • Mohammad Mahdi Rahmati 2
  • Hamid Ebadollahi-Chanzanaq 2
1 Faculty of social sciences, Guilan University, Rasht, Iran
2 Faculty of social sciences, Guilan University, Rasht, Iran
چکیده [English]

Sadeq Hedayat's cultural modernism leads to the development of an educated subject, who can be said to be the source of the historical sociology of the experience of modernity in Iran. By referring to Hedayat's literary experience, we realize the conceptual difference between Bildung and Erziehung. Bildung is formed from a critical encounter with half-education, and Erziehung is a kind of detailed critical thinking that reaches the limits of cultivation through encounter with the Other. Rendering the sensorial paradigm of Iranian modernity inoperative is a social action that is possible only by decoding its time - a quality which makes the narrative form of The Blind Owl so chaotic. If we want to explicate the experience of Hedayat in The Blind Owl, there is no other way than looking for the realization of non-I and Other in it. The method that leads to this exactitude is constellation. The nomadic education is formed from the attention to places, from the retrospective encounter with memories, and the dynamic forces which are able to create changes in the process of subjectivity. The Blind Owl is an organic description of the disorder of the modern experience in Iran; The road map of heterotopia that reaches India, the Other which can be said to be present in the cavity of Self - as a promise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hedayat
  • the experience of modernity
  • Bildung
  • Erziehung