کلیدواژه‌ها = پست‌مدرنیسم
تعداد مقالات: 1
1. سوژه زندگینامه خودنوشت از منظر پست مدرنیسم

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 95-119

مریم قائمی؛ فرزان سجودی