کلیدواژه‌ها = روایت
نشانه ـ معناشناسی روایتی شطح‌گونه از کتاب معارف بهاءولد

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 235-258

10.22124/naqd.2021.17424.2079

صدیقه نصری؛ محمدرضا نصراصفهانی؛ اسحاق طغیانی اسفرجانی


محاکات و روایت از دیالوگ‌های افلاطون تا درام‌های خواندنی مدرن

دوره 2، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 103-128

10.22124/naqd.2017.2528

مژده ثامتی؛ فرزان سجودی؛ کامران سپهران