کلیدواژه‌ها = روایت
بررسی روایی و نقد ژانری نفثه‌المصدور

دوره 7، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 115-146

10.22124/naqd.2023.22760.2398

معصومه غیوری؛ محمدعلی خزانه دارلو


نشانه ـ معناشناسی روایتی شطح‌گونه از کتاب معارف بهاءولد

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 235-258

10.22124/naqd.2021.17424.2079

صدیقه نصری؛ محمدرضا نصراصفهانی؛ اسحاق طغیانی اسفرجانی


محاکات و روایت از دیالوگ‌های افلاطون تا درام‌های خواندنی مدرن

دوره 2، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 103-128

10.22124/naqd.2017.2528

مژده ثامتی؛ فرزان سجودی؛ کامران سپهران