دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تحلیل سپهر نشانه‌ای شعر «در آستانه»‌ احمد شاملو بر اساس نظریة یوری لوتمان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22124/naqd.2023.23960.2441

فیروز فاضلی؛ سید احمد طباطبایی


ادراک خانه در رمان چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم؛ برمبنای نظریۀ پدیدارشناسی ادراک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1402

10.22124/naqd.2023.24643.2467

سمانه رفاهی؛ نعمت‌الله ایران‌زاده