زبان روایت در رمان‌های رئالیسم جادویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه خوارزمی تهران

2 استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

اغلب نویسندگان رئالیسم جادویی از قوه تخیل بسیار بالا و خلاقیت ادبی قابل تحسینی برخوردارند. این نویسندگان، برای ایجاد فضای متفاوت از دیگر ژانرهای ادبی، تحولاتی در سطح زبان روایت مرسوم در رئالیسم سنتی ایجاد می­کنند. این تحولات در جنبه­های مختلف فنون نویسندگی، از جمله صحنه­پردازی، شخصیت­پردازی و زبان روایت پدیدار می­شوند. نویسندگان رئالیسم جادویی، در سطح زبان روایت، آشنایی­زدایی از زبان را به نوع دیگری وارد آثارشان کرده­اند. این نویسندگان گاهی استعاره­های مرده و معانی مجازی رنگ­ورو رفته را در معنای تحت­الفظی­شان به کار می­گیرند و جان دوباره به آنها می­بخشند. همچنین معمولاً بر خلاف روال معمول در رئالیسم سنتی حسن تناسب بین بزرگی حادثه و زبان روایت را عمداً رعایت نمی­کند. به همین خاطر اغلب با توجه خاصی که به لحن روایت دارند عناصر خارق­العاده را عادی جلوه می­دهند یا بالعکس، عناصر عادی و روزمره را در نگاه شخصیت­های داستان و خواننده خارق­العاده می­نمایانند. این نوع استفاده از زبان به نویسنده رئالیسم جادویی کمک می­کند تا تصاویر جادویی ولی در عین حال ملموس­تر و طنازانه­ای را چاشنی اثر خود کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Language of Narrative in Magical Realist Novels

نویسندگان [English]

  • Mohsen Hanif 1
  • Tahereh Rezaei 2
1 Assistant Professor of English Language and Literature, University of Kharazmi, Tehran
2 Assistant Professor of English Language and Literature, Allameh Tabataba’i University, Tehran
چکیده [English]

Most magical realist novelists enjoy a powerful imagination and sense of creativity. In order to create an atmosphere different from other literary genres, the writers of this type of novel try to modify the conventional narrative techniques of traditional realism. This transformation affects different levels of writing, ranging from setting to characterization and narrative language. These writers, therefore, have to develop special techniques at the level of language. They let defamiliarization into their novels, albeit in a new way. These novelists literalize both figures of speech and thought, and breathe a new life into old and hackneyed metaphors. They also upset the balance between the intensity of an incident and its language of narration. They usually make the common, everyday phenomena look fantastic or the other way around. This way of using language in magical realism helps the writers to flavour their texts with more magical, but at the same time concrete and ironic, imaginative pictures.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magical Realism
  • language
  • Metaphor
  • literal meaning
  • Defamiliarization
براهنی، ر. 1367. رازهای سرزمین من، ج1و 2. تهران: مغان.
پارسی­پور، ش. 1368. طوبا و معنای شب. تهران: اسپرک.
پورنامداریان، ت. و سیدان، م. 1388. «بازتاب رئالیسم جادویی در داستان­های غلامحسین ساعدی». مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 17(64): 45-64.
پژمان، ع. و حنیف، م. (مصاحبه­گر). 1394. «مصاحبه اختصاصی با عباس پژمان»، بومی سازی رئالیسم جادویی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی (در دست انتشار).
جزینی، م. ج. 1390. کتاب آشنایی با داستان­های رئالیسم جادویی، تهران: نیلوفر سپید.
چهارمهالی، م. 1393. «ملکوت نقطه عطف رئالیسم جادویی ایران».  ادبیات پارسی معاصر(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، 4(4): 71-94.
خزاعی­فرد، ع. 1384. «رئالیسم جادویی در تذکره الاولیاء». نامه فرهنگستان، (25): 6 -21.
صفری، ج.، ح. ایمانیان و ح. شمسی. 1390. «پیوند متون عرفانی با رئالیسم جادویی». مطالعات عرفانی، (14): 105-122.
گلشیری، ه. 1354. « گرگ» در مجموعه داستان نمازخانه‌های کوچک من، تهران: کتاب زمان.
رضی، ا. و بی­نظیر، ن. 1389. «درهم­تنیدگی رئالیسم جادویی و داستان موقعیت؛ تحلیل موردی: داستان گیاهی در قرنطینه». بوستان ادب دانشگاه شیراز،  2( 4): 29-46.
روانی­پور، م. 1369. اهل غرق، تهران: خانه آفتاب.
رودگر، م. 1394. مقایسه ساختاری و مبنایی تذکره‌نگاری تصوف با رئالیسم جادویی با تأکید بر آثار مارکز،  رساله دکتری. رشته تصوف و عرفان اسلامی: دانشگاه ادیان و مذاهب. قم.
سجدی، ح. 1389. «رئالیسم جادویی در آثار غلامحسین ساعدی». پژوهش­های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان، دوره جدید(4): 93-104.
عبدی، ا. 1392. بررسی رئالیسم جادویی در آثار نویسندگان جنوب، پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشکده ادبیات و علوم انسانی: دانشگاه سیستان و بلوچستان. زاهدان.
علیخانی، ی. 1394. بیوه­کشی، تهران: آموت.
مارکز، گ. گ. 1353. صد سال تنهایی، ترجمه ب. فرزانه. تهران: امیرکبیر.
ناظمیان، ر.، ع. گنجیان­خناری، د. اسپرهم و  ی. شادمان. 1393. «بررسی گزاره‌های رئالیسم جادویی در رمانهای عزاداران بیل غلامحسین ساعدی و شبهای هزار شب نجیب محفوظ». ادب عربی، ششم(2): 157- 178.
نیکوبخت، ن. و رامین­نیا، م. 1384. «بررسی رئالیسم جادویی و تحلیل رمان اهل غرق». پژوهشهای ادبی، (8): 139- 154.
Aldea, E. 2011. Magical Realism and Deleuze: The Indiscernibility of Differencein Postcolonial Literature, London: Continuum.
Ashcroft, B, & G. Griffiths, & H. Tiffin. 1989. The Empire Writes Back: Theory andPractice in Post-Colonial Literatures, London: Routledge.
Belsey, C. 1980. Critical Practice, London: Methuen.
Benito, J & A. M. Manzanas & B. Simal. 2009. Uncertain Mirrors: Magical Realism in US Ethnic Literature, Amsterdam & New York: Rodopi.
Bowers, M. A. 2004. Magic(al) Realism, New York and London: Routledge.
Bro, L. W. 2008. Strange Changes: Cultural Transformation in U.S. Magical Realist Fiction (PhD dissertation), University of North Carolina.
Chanady, A. B. 1985. Magical Realism and the Fantastic: Resolved Versus Unresolved Antinomy, New York: Garland Publishing.
Echevarría, R. G. 1977. Alejo Carpentier: The Pilgrim At Home, Ithaca: Cornell University Press.
Erdrich, L. 1988. Tracks, New York: Pernnial Library
Faris, W. B. 2004. Ordinary Enchantments: Magical Realism and the Remystification of, Nashville: Vanderbilt UP.
Frye, N. 1976. Secular Scripture: A Study of the Structure of Romance, Cambridge, MA: Harvard University Press.
Kroetsch, R. 1998. What the Crow Said , Admonton: University of Alberta Press.
Hegerfeldt, A. C. 2005. Lies That Tell the Truth: Magic Realism Seen through Contemporary Fiction from Britain, Amsterdam and New York: Rodopi.
Marquez, G. G. 1993. "Light Is Like Water". Strange Pilgrims: Twelve Stories, trans. Edith Grossman. New York: Knopf.
Rowling, J. K. 1997. Harry Potter and the Philosopher’s Stone, New York: Arthur A. Levine Books.
Vizenor, G. 1990. Bearheart: The Heirship Chronicles, Minneapolis: University of Mennesota Press.
ــــــــــــــ . 2009. Native Liberty: Natural Reason and Cultural Survivance, New York and London: University of Nebraska Press.
Warnes, C. 2009. Magical Realism and the Postcolonial Novel: Between Faith and Irreverence, London: Palgrave Macmillan.
Zamora, L. P.  & W. B. Faris. 1995. Magical Realism: Theory, History, Community, Durham: Duke University Press.