نقد و تحلیل بوم‌گرایی رمان کلیدر با نگاهی به هویّت اکولوژیکی شخصیّت‌ها در تأثیرپذیری از گفتمان قدرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

نقد بوم­گرا به مطالعه­ی رابطه­ی بین ادبیات و محیط فیزیکی می­پردازد و دغدغه­های زیست­محیطی را در زمینه­های اجتماعی و سیاسی آن بررسی می­کند. در این نقد ما با روش توصیفی- تحلیلی دغدغه‌های زیست‌محیطی شخصیّت­های رمان کلیدر دولت­آبادی را در ارتباط با طبیعت بررسی و تحلیل خواهیم کرد تا تأثیر گفتمان­ قدرت را بر هویّت اکولوژیکی شخصیّت­ها نشان دهیم؛ زیرا شخصیّت­های رمان کلیدر هنگامی که در موقعیت­های گفتمان استبدادی قدرت قرار می­گیرند، رفتارهای خاصی در آنان شکل­ می­گیرد و باعث سوژه‌شدگی­شان می­گردد که در هر کدام به نحوی نمود می­یابد؛ در کلمیشی با تن دادن وی به یکجانشینی، ترس زیست­محیطی و فاصله گرفتن از هویّت بیابانی­اش، در بلقیس با بحران روحی و هویّت باختگی، در گل­محمد با کفرگویی، ترس زیست‌محیطی، سازگار نبودن وی با خسّت اقلیمی که به آن کوچانده شده­ و کشتن امنیّه­ها، در بیگ­محمد با ترس زیست‌محیطی و مهاجرت از آ­ن­جا، در خان­عمو با کفرگویی و راهزنی و در خان­محمد با تأمل در عناصر طبیعت و گفتگو با آن و توجه به بعد باشندگی خود. با تحلیل شخصیّت­ها در رمان کلیدر در ارتباط با محیط زیست به تأثیرپذیری از گفتمان قدرت به این نتایج دست یافتیم که گفتمان­ استبدادی قدرت باعث شکل­گیری حقیقتی برساخته در شخصیّت­های رمان کلیدر و شی­شدگی آنان گردیده و آن­ها را از هویّت اکولوژیکی­ و حقیقت درونی­شان که در ارتباط با طبیعت ساخته شده، دور کرده و استقلال و عقلانیت فردمبنایانه را از آنان گرفته است. در واقع تغییر محیط زیستشان باعث تغییر خودِ آنان نیز گردیده و معرفتی ضد گفتمانی در آنان ایجاد کرده ­که هم زاده­ی قدرت است و هم قدرت­زا.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Criticism and analysis of the ecologicalism of Klidar's novel with a look at the ecological identity of the characters in being influenced by the discourse of power.

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasan Hassan Zadeh Niri 1
  • Fatemeh Hayatdavoodi 2
1 Associate Professor department of Persian Language and Literature, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
2 PhD student of Persian language and literature, Shahid Chamran University of Ahvaz,، Ahvaz،, Iran
چکیده [English]

Ecological criticism studies the relationship between literature and the physical environment and examines environmental concerns in its social and political contexts. In this Critique, we will analyze environmental concerns of characters of Klidar Dolatabadi's novel in relation to nature with descriptive-analytical method in order to show influence of  discourse of power on ecological identity of characters; Because when characters of Klidar's novel are placed in the positions of authoritarian discourse of power, certain behaviors are formed in them and cause them to become subjects, which is manifested in each of them in some way; In Kalmishi, with his submission to monotony, environmental fear and distance from his desert identity, in Bolqais with mental crisis and loss of identity, in Golmohammad with blasphemy, environmental fear, his lack of adaptability to the harsh climate to which displaced and killing security guards, in Beygmohammad with environmental fear and migration from there, in Khanamu with blasphemy and banditry, and in Khanmohammad with reflection on the elements of nature and talking with it and paying attention to dimension your existence. By analyzing the characters in Klidar's novel in relation to the environment, we reached the results that the authoritarian discourse of power caused the formation of a fabricated truth in the characters of Klidar's novel and their objectification, and removed them from their ecological identity and inner truth, which is made in connection with nature, and has taken away their individual-based independence and rationality. In fact, the change in their environment caused their change and has created an anti-discourse knowledge in them, which is both the birth of power and the source of power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecological criticism
  • Mahmoud Dolatabadi
  • Klidar
  • ecological identity
  • discourse of power