منِ او: بازی رمزگان در چرخة ایدئولوژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری زبان‌شناسی. دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 استادیار گروه زبان‌شناسی. دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه. دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

10.22124/naqd.2023.25260.2500

چکیده

منِ او پرفروش‌ترین رمان رضا امیرخانی است که تاکنون از منظری نشانه‌شناختی مورد بررسی قرار نگرفته است. در این مقاله کوشیده‌ایم با بهره‌گیری از نظریة رمزگان رولان بارت در کتاب اس/زد به بررسی این رمان را بپردازیم. برای این کار با استفاده از روش گزیده‌خوانی، واحدهای خوانش برگزیده‌ای از متن را تحلیل و رمزگان‌های حاصله را به‌کمک آرای پی‌یر ماشری و تری ایگلتون از منظری ایدئولوژیک تفسیر کردیم. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که تأکید بر مفاهیم «مطلق‌اندیشی»، «علم‌ستیزی»، «تقدیرگرایی » و «اصالت‌باوری» و بازتولید و تقویت این مفاهیم در سرتاسر رمان، تمهیدی است که نویسنده با استفاده از آن بر ستیزه‌های اجتماعی و منازعات طبقاتی سرپوش می‌گذارد. به‌تعبیر دیگر، امیرخانی با «مطلق‌انگاری» صدای مخالف را ناشنیده می‌گیرد و با «علم‌ستیزی» و «تقدیرگرایی» علت واقعیت‌های عینی را به امور انتزاعی حواله می‌دهد و با تلقی «اصالت تهرانی» به‌مثابة ارزش، راه را برای به‌کرسی نشاندن باورها و عقاید قهرمان داستانش هموار می‌کند. اما، نویسنده برای رسیدن به این هدف دچار تناقضاتی شده و تلاش او برای برطرف کردن این تناقضات، تنها بر شکاف‌ها و تعارضات متن افزوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Man-e- Ou: playing of codes in the ideological circle

نویسندگان [English]

  • Hossein Rezaei Laksar 1
  • Yousef Aram 2
  • Maziar Mohaymeni 3
1 Linguistic Department. Bu-ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Linguistic Department, Bu-Ali Sina university, Hamedan
3 French literature Department, Bu-Ali Sina university, Hamedan
چکیده [English]

Man-e- Ou is the most popular novel of Reza Amirkhani which has never been studied from a semiotic point of view. In this article we have tried to analyze this novel with a look at Barthes's theory of narrative codes in S/Z. in order to do this, we have selected some lexias by excerpt reading method and analyzed them, then interpreted the resulting codes from an ideological point of view based on the notions of Eagleton and Macherey. the results of this study shows that the writer by emphasizing on some beliefs such as "absolutism", "anti-scientism", "fatalism" and "originalism" and reproducing them in the novel tries to ignore social and class conflicts. In other words, Amirkhani by "absolutism" ignores other thoughts, and with use of "anti-scientism", "fatalism" brings metaphysical explanations for physical events. He also considers "Tehranian Origin", as a privilege for the hero of the story which can help him to achieve his goals. However, in order to achieve this goal, the novel Inevitably suffers from a set of internal contradictions and the attempts of the writer to resolve these contradictions just have exacerbated them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reza Amirkhani
  • Man-e-Ou
  • Barthesian Codes
  • Ideology