شعریت در هنر مفهومی: استعاره، آشنایی زدایی و خودارجاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

هنر مفهومی، گونه‌ای نوین از هنرهای تجسمی است که با قواعد و موازین زیباشناختی مرسوم هنر، نمی‌توان آن را سنجید. این گونه از هنر تجسمی، علیه موازین زیباشناختی پیش از خود می‌شورد و با روحِ شدیداٌ انقلابی و عصیانگرانۀ خود مفاهیمی مثل زیبایی، فرم و ماده را از خود دور می‌کند. بدین ترتیب این سوال مطرح می‌شود که در نبودِ زیبایی، فرم و ماده، چه عاملی باقی می‌ماند که به مدد آن بتوان هنر مفهومی را همچنان در قلمرو هنر نگه داشت و آن را نوعی از هنر دانست. در این نوشتار نشان داده‌ام که در نبودِ مؤلفه‌های مرسومِ هنرهای تجسمی، هنر مفهومی به سوی نوعی از هنرهای زبانی- روایی میل می‌کند و عنصر شعریت را در خود فعال می‌کند. با این حال آنچه از شعریت در هنر مفهومی می‌بینیم، به تعریفِ مرسوم و معهودِ شعر نیز هیچ ارتباطی ندارد، بلکه به مکانیسم‌هایی مرتبط است که در سطح بسیار کلان شعریت را ایجاد می‌کنند؛ از آن جمله می‌توان به استعاره، آشنایی‌زدایی و خودارجاعی اشاره کرد که شواهد حضور هریک از آنها در هنر مفهومی نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Poeticality in Conceptual art: metaphor, defamiliarization, selfreferentiality

نویسنده [English]

  • Shayesteh Sadat Mousavi
Assistant Professor of Persian Language and Literature, Faculty of Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Conceptual art is a new type of visual arts that cannot be evaluated by the conventional aesthetic standards of art. This type of visual art rises against the customary aesthetic standards of art, and with its highly revolutionary and rebellious spirit, it takes concepts such as beauty, form and material away from itself. Such qualities give rise to this question that in the absence of beauty, form and material, what factor remains that can keep conceptual art in the realm of art and can consider it as a type of art. In this article, I have shown that in the absence of the conventional components of visual arts, conceptual art tends towards a kind of linguistic-narrative art and activates the component of poeticality. However, what exists of poeticality in Conceptual art has nothing to do with the conventional definition of poetry neither, but is related to the mechanisms that create poeticality at a very macro level; Metaphor, de-familiarization and self-referentiality can be mentioned among them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • conceptual art
  • metaphor
  • defmiliarization. selfreferentiality