کلیدواژه‌ها = بهرام بیضایی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی هویت، قدرت و دانش در سه ‌بَرخوانی بهرام بیضایی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 39-69

رضا ترنیان؛ حسین خسروی؛ احمد ابومحبوب


2. نقد جامعه‌شناختی نمایشنامۀ چهارصندوق بهرام بیضایی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 139-161

فرزانه حیدری؛ محبوبه خراسانی؛ فریدون وحیدا