کلیدواژه‌ها = پسامدرنیسم
تعداد مقالات: 2
1. داستان پسامدرن فارسی و «سوژۀ» زنانه

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-28

بهزاد برکت


2. بررسی ارتباط مرگ با کلام و گفتمان پسامرگی در پست‌مدرنیسم در روایت‌های داستانی محمدرضا کاتب

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 57-78

هدی پژهان؛ محمدعلی محمودی؛ محمدعلی زهرازاده