کلیدواژه‌ها = فمینیسم
تعداد مقالات: 2
1. داستان پسامدرن فارسی و «سوژۀ» زنانه

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-28

بهزاد برکت


2. بازتولید مناسبات سلطه در رمان شوهرآهوخانم

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 17-38

فرامرز خجسته؛ جعفر فسائی