کلیدواژه‌ها = تاریخ
فرآیند تبدیل ژانر تاریخی به حماسه مذهبی (مطالعه موردی: مختارنامه)

دوره 3، شماره 2، مهر 1397، صفحه 75-98

10.22124/naqd.2019.10315.1446

رویا رستگار؛ سید مهدی زرقانی؛ محمد جعفر یاحقی


برابر خوانی هایدن وایت و گرین بلات در خوانش متون سیاسی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 49-74

مهدی نجف زاده؛ سید مرتضی حافظی