کلیدواژه‌ها = بازنمایی
تعداد مقالات: 3
1. تکنولوژی انضباطی و بدن برساخته در داستان‌های مدرسه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 27-49

نگین بی نظیر


2. سوژه زندگینامه خودنوشت از منظر پست مدرنیسم

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 95-119

مریم قائمی؛ فرزان سجودی