کلیدواژه‌ها = رمان
تعداد مقالات: 3
2. تقابل کانتی- هگلی در نقد و نظریه‌های داستان و رمان در ایران (1312- 1348)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 31-56

فرامرز خجسته؛ مصطفی صدیقی؛ یاسر فراشاهی نژاد


3. بررسی ارتباط مرگ با کلام و گفتمان پسامرگی در پست‌مدرنیسم در روایت‌های داستانی محمدرضا کاتب

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 57-78

هدی پژهان؛ محمدعلی محمودی؛ محمدعلی زهرازاده