دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11، فروردین 1400، صفحه 5-295 (پیاپی 11) 

مقاله پژوهشی

صداهای خاموش در کشمکش‏‎های گفتمانی سده هفتم از دید سعدی در گلستان

صفحه 5-29

10.22124/naqd.2020.16633.1999

سعیده قاسمی؛ نعمت الله ایران زاده؛ محمدحسن حسن زاده نیری


مقاله پژوهشی

نشانه ـ معناشناسی روایتی شطح‌گونه از کتاب معارف بهاءولد

صفحه 235-258

10.22124/naqd.2021.17424.2079

صدیقه نصری؛ محمدرضا نصراصفهانی؛ اسحاق طغیانی اسفرجانی