موضوعات = بازخوانی و نقد متون ادبی
The Violence and the Problem of Ungrievability in Mehdi Yazdanikhorram’s Khoon khordeh: A Butlerian Study

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1403

10.22124/naqd.2024.26336.2548

سحر محمدبیگی


زنانگی عرفان، درنگی بر کشف‌الاسرار روزبهان بقلی شیرازی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1402

10.22124/naqd.2024.25386.2501

نگین بی نظیر؛ مجتبی هوشیارمحبوب


Men in Transition: A Study of Hegemonic Masculinity in Amy Waldman’s The Submission and Porochista Khakpour’s Sons and Other Flammable Objects

دوره 8، ویژه نامه زبان های خارجی، اسفند 1402

10.22124/naqd.2023.25180.2490

امیرحسین وفا؛ مرجان خدامرادپور؛ علیرضا انوشیروانی


A Study of Butlerian Gender Performativity in Azar Nafisi’s Reading Lolita in Tehran

دوره 8، ویژه نامه زبان های خارجی، اسفند 1402

10.22124/naqd.2024.25306.2496

عطیه رزاقی قاضیانی؛ علیرضا فرحبخش


Dominance of the Natural: A Comparative Reading of Thomas Hardy's Tess of the d’Urbervilles and Sadeq Chubak’s Poppetry

دوره 8، ویژه نامه زبان های خارجی، اسفند 1402

10.22124/naqd.2023.25548.2510

بختیار سجادی؛ راشین فخری


ژست و صیرورت سوژه در غزلی از مولوی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1402

10.22124/naqd.2024.26332.2545

اکرم صفی خانی؛ ابراهیم کنعانی؛ امید وحدانی فر


ساحت ایدئولوژیک دلالت‌های زبانی-روایی رمان همسایه‌ها: وجهیت نماها و نزاع گفتمانی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1402

10.22124/naqd.2024.26652.2554

امین حمه رضا محمد امین؛ پارسا یعقوبی جنبه سرایی


From Cape Town to the Marsh: A Spatial Analysis of J.M. Coetzee’s Life & Times of Michael K and Jafar Modarres Sadeqi’s Gavkhuni

دوره 8، ویژه نامه زبان های خارجی، اسفند 1402

10.22124/naqd.2024.26644.2552

سارا پورابراهیمی؛ فرزاد بوبانی


نقدی بر شاهنامۀ نقّالان مرشد زریری

دوره 8، شماره 2، اسفند 1402

10.22124/naqd.2024.26213.2536

عباس پارساطلب؛ روح الله هادی؛ علیرضا امامی


منِ او: بازی رمزگان در چرخۀ ایدئولوژی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 127-153

10.22124/naqd.2023.25260.2500

حسین رضائی لاکسار؛ یوسف آرام؛ مازیار مهیمنی


بررسی سوژۀ مسئله‌مند زن در رمان سووشون

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 171-192

10.22124/naqd.2024.25117.2493

منا طالشی؛ قدسیه رضوانیان


تحلیل رمزگان شناسی داستان شیر و گاو در کلیله‌و‌دمنه نصرالله منشی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 55-77

10.22124/naqd.2022.19705.2220

مریم حبیبیان؛ مرتضی محسنی؛ غلامرضا پیروز؛ حسین حسن پور آلاشتی


بررسی رمان شازده‌احتجاب براساس نظریه آلوده‌انگاری کریستوا

دوره 7، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 79-101

10.22124/naqd.2022.21300.2316

فاطمه صادقی نقدعلی علیا؛ رقیه بهادری


بحران رشد شخصیت در «درخت گلابی» نوشته گلی ترقی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 183-206

10.22124/naqd.2022.20832.2284

مهدی جاویدشاد؛ سحر خوش سرور