موضوعات = مطالعات ادبی میان‌رشته‌ای
تحلیل مکان در حکایت سیمرغ عطار بر اساس نظریه وجودی هایدگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402

10.22124/naqd.2023.24273.2449

اکرم مومنی؛ حسین حسن پور آلاشتی؛ مهدی خبازی کناری؛ شهرام احمدی


از تربیت (Erziehung) به فرهنگ (Bildung) در تجربه‌ی مدرنیته نزد صادق هدایت

دوره 8، شماره 2، اسفند 1402

10.22124/naqd.2024.26226.2537

هادی قلی پور؛ محمد مهدی رحمتی؛ حمید عباداللهی چنذانق


تقابل ایدئولوژیک شاملو با گفتمان غالب در شعر «با چشم‌ها»

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 193-219

10.22124/naqd.2024.24086.2445

مرادعلی سعادت شعاع؛ سید جواد مرتضایی


بحران رشد شخصیت در «درخت گلابی» نوشته گلی ترقی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 183-206

10.22124/naqd.2022.20832.2284

مهدی جاویدشاد؛ سحر خوش سرور


مواجهه در (غیاب!)؛ اصول اساسی دیالوگ میان نظریه‌های ادبی نامتجانس

دوره 5، شماره 2، مهر 1399، صفحه 181-202

10.22124/naqd.2020.14271.1816

بهروز سلطانی؛ احمد رضی؛ علیرضا نیکویی


بررسی و تحلیل اندیشه‌های سوسیالیستی در شعر دو شاعرحزبی فارسی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 71-93

10.22124/naqd.2020.13178.1723

منوچهر جوکار؛ پروین گلی زاده؛ فاطمه روان


نظریه افتراق زنان و تحلیل آن در رمان هرس نوشته نسیم مرعشی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 123-142

10.22124/naqd.2020.12199.1623

تهمینه شجاعت زاده؛ نرگس اسکویی؛ آرش مشفقی


تحلیل جامعه‌شناسی بدن در شاهنامه با تکیه بر پیکرینگی خاندان سام

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 143-167

10.22124/naqd.2020.13912.1788

علی ضیاءالدّینی دشتخاکی؛ مه‌دخت پورخالقی چترودی؛ علی یوسفی