بررسی جنسیت در شعر کودک و نوجوان از منظر جامعه‌شناسی بدن

دوره 1، شماره 2، مهر 1395، صفحه 105-123

نجمه بهمدی مقدس؛ سید مهدی زرقانی؛ پارسا یعقوبی جنبه سرایی


سوژه زندگینامه خودنوشت از منظر پست مدرنیسم

دوره 3، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 95-119

10.22124/naqd.2019.3275

مریم قائمی؛ فرزان سجودی


بیوتن: روایتی از دیگری فرهنگی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 95-116

10.22124/naqd.2019.11197.1536

زهرا طاهری


نقد «زیبایی‌شناسی منفی» در رمان آذر، شهدخت، پرویز و دیگران

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 99-118

10.22124/naqd.2022.17063.2045

الناز خجسته زنوزی؛ محبوبه مباشری


محاکات و روایت از دیالوگ‌های افلاطون تا درام‌های خواندنی مدرن

دوره 2، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 103-128

10.22124/naqd.2017.2528

مژده ثامتی؛ فرزان سجودی؛ کامران سپهران


منطق خوانش ادبی و جایگاه آن در فهم‌ ادبیات

دوره 1، شماره 2، مهر 1395، صفحه 125-153

راضیه حجتی‌زاده


خوانش شعر «مرگ ناصری» از منظر آرای لکان

دوره 1، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 93-115

نرگس مرادی؛ علی تسلیمی؛ محمدعلی خزانه دارلو


تحلیل منظومه غنایی ویس و رامین بر مبنای نظریه ایزدان سه‌گانه ژرژ دومزیل

دوره 4، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 117-140

10.22124/naqd.2019.11060.1523

سمانه عباسی؛ حسن طباطبایی؛ عصمت اسماعیلی


خوانش لکانی رمان عامه پسند پریچهر

دوره 3، شماره 2، مهر 1397، صفحه 121-141

10.22124/naqd.2019.10664.1479

فاطمه نسا صابری؛ مصطفی صدیقی؛ فرامرز خجسته


نظریه افتراق زنان و تحلیل آن در رمان هرس نوشته نسیم مرعشی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 123-142

10.22124/naqd.2020.12199.1623

تهمینه شجاعت زاده؛ نرگس اسکویی؛ آرش مشفقی